Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Καραντινού Καλυψώ

Καραντινού Καλυψώ

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επικοινωνία

Τροίας 2, 5ος (γρ.508)

Τηλ.: 210 82 03 485

Επιστημονικό Πεδίο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Διοίκηση Μακροχρόνιων Σχέσεων με Πελάτες

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Επαγγελματικές Υπηρεσίες
 • Servicescapes
 • Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Οικονομική Κρίση και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Διοίκηση Καινοτομίας

Εκπαίδευση

 • PhD in Marketing, University of Manchester (2002)
 • Postgraduate Diploma in Academic Practice, University of Manchester (2004)
 • MSc in Marketing, University of Manchester (1998)
 • Πτυχίο στην Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995)

Άλλες Ακαδημαϊκές Θέσεις

2005 - 2008: American College of Greece, Graduate School: Professor of Marketing 

2001 - 2005: University of Manchester: Lecturer in Marketing  

 

2000 - 2001: University of Manchester: Research Associate in Marketing