Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Μέλη ΔΕΠ

Αυλωνίτης Γεώργιος

Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΟΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία" για Στελέχη

Διευθυντής
του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ, (A.La.R.M.)
του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επικοινωνία

Λευκάδος 33 & Ευελπίδων 47Α,
Γραφείο 806

Τηλ.: 210 82 31 931
Fax: 210 82 03 607

Προσωπική Ιστοθέση:
http://www.alarm.aueb.gr/avlonitis

Επιστημονικό Πεδίο: Μάρκετινγκ

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πολιτική Προϊόντος
  • Οργάνωση Πωλήσεων
  • Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
  • Υιοθέτηση Τεχνολογικών Καινοτομιών
  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Εκπαίδευση

  • PhD στο Μάρκετινγκ,University of Strathclyde (1979)
  • MSc Industrial Administration, University of Aston (1974)
  • Diploma in Management Studies, University of Wolverhampton (1973)
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά (1971)

Άλλες Ακαδημαϊκές Θέσεις

1993 – 1998: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επισκέπτης Καθηγητής Μάρκετινγκ
1982 – 1985: University of Strathclyde, Glasgow, Dpt. of Marketing, Lecturer in Marketing
1981 – 1982: University of Strathclyde, Glasgow, Dpt. of Marketing, Post-Doctoral Research Fellow